Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Konferencer og temadage

På Konventum afholder vi hvert år aktuelle og inspirerende konferencer og temadage, og som noget nyt også en Faglig Festival, der går i dybden med dit arbejdsliv og stiller skarpt på din rolle og dit ansvar som faglig aktiv medarbejder.

Til alle konferencer, temadage og Faglig Festival får du en unik mulighed for at netværke, debattere og diskutere med andre tillidsvalgte på tværs af fag og forbund, så du kan blive klogere på dit eget og andres arbejde.

Arbejdslivskonference
Stil skarpt på det gode arbejdsliv, hvor løn, arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår er OK. Du får effektive strategiske værktøjer med hjem, som giver dig større gennemslagskraft i dit faglige arbejde.

Bestyrelseskonference
Sæt fokus på de vigtige emner, der sætter dagsordenen i dit professionelle bestyrelsesarbejde. Igennem spændende diskussioner og debatter bliver vi klogere på, hvordan vi hver især arbejder med vores ansvar og rettigheder som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Faglig Festival
På Faglig Festival bliver der sat fokus på arbejdsmarkedet, fagforeningen og fællesskabet på nye og spændende måder. Pædagogikken, rammerne og formen vil være anderledes end på en traditionel kursus- eller konferenceuge.
Faglige Forårsdage
Vær med til at flytte mennesker og holdninger, når vi stiller skarpt på den politiske debat i din faglige formidling. Bliv klogere på, hvordan du kan styrke effekten af din undervisning ved at bruge læringsstile som en aktiv del af dine metoder, materialer og metodikker.
Pædagogiske inspirationsdage
Igennem aktuelle og inspirerende oplæg og workshops stiller vi skarpt på din rolle som underviser og formidler. Efter tre intense dage vil du opleve, at du får større personlig gennemslagskraft, større effekt af din undervisning og flere effektive faciliteringsværktøjer.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.