Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Fagpolitisk talentuddannelse - Hold 8 - 2020

Download brochuren her

 

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte i de faglige organisationer med potentiale til et stort engagement i organisationens politiske arbejde, for eksempel personer, der har været TR, FTR, i en kredsbestyrelse eller bestyrelse nogle få år.

 

Lidt om baggrund

Hvis vi gerne vil have en stærk fagbevægelse i fremtiden, har vi brug for stærke meningsdannere, som tør ytre sig om relevante udfordringer både internt på arbejdspladsen og i den offentlige debat. De skal turde gå foran, og folk skal have lyst til at følge dem.

 

Du kommer til at arbejde med

Uddannelsen er for en ny generation af fagpolitiske aktive, der kan inspirere til fælles handling, tage ansvar og involvere andre.

 

Talentuddannelsen består af 5 moduler:

 • Fagbevægelsen og dit personlige udgangspunkt

 • Strategisk analyse og organisatorisk styrke

 • Politisk kommunikation – analyse og praksis

 • Folkemødet på Bornholm

 • Vores fagpolitiske fremtid

 

Mellem modulerne mødes deltagerne i netværksgrupper, hvor de både arbejder med at planlægge deres fælles debatarrangement på Folkemødet, og får sparring på deres eget individuelle projekt.

 

Gennemgående undervisere undervisere: Pil Christensen og Dorte Limbjerg. Der medvirker desuden en række gæsteundervisere.

 

Derudover får talentuddannelsen besøg af forskellige formænd, der fortæller om deres egne veje som fagforeningspolitisk aktive og meningsdannere.

 

Det lærer du

 • Du udvikler dine evner som fagligt aktiv eller fagpolitiker, der formår at inspirere og involvere medlemmerne.

 • Du får styrket dine analytiske kompetencer, så du kan analysere udfordringerne i din egen position og for din egen organisation og træffe beslutninger om handlinger på grundlag af strategiske overvejelser.

 • At kunne initiere forandring gennem opbygning af relationer, opbygning af personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organisatorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne.

 • At kunne kommunikere klart på skrift og i tale, så du kan påvirke potentielle medlemmer, kolleger, politikere og medier
 •  

 • Hvor afholdes uddannelsen

 • Modul 1 afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Vejle

 • Modul 2 afholdes på Konventum, Helsingør

 • Modul 3 afholdes på Konventum, Helsingør

 • Modul 4 afholdes på Folkemødet, Bornholm

 • Modul 5 afholdes på Konventum, Helsingør

Dato

30/01/2020 til 31/01/2020
16/03/2020 til 18/03/2020
11/05/2020 til 13/05/2020
10/06/2020 til 14/06/2020
18/09/2020 til 19/09/2020

Kursusnummer

5080-20-0025

Sted

Sinatur Hotel Haraldskær
Skibetvej 140
7100 Vejle
Telefon - 76496000

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.