Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

FPG - Fagbevægelsens pædagogiske grunduddannelse

FPG’en er en særligt tilrettelagt voksenpædagogisk grunduddannelse for kommende formidlere og undervisere i fagbevægelsen. Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til at undervise i den faglige viden, du allerede har.

Vi arbejder arbejder med teorier om læring og undervisning, så du får indblik i alle de faktorer, der er i spil, når man taler undervisning og læring. Vi lægger stor vægt på involverende undervisning med fokus på erfaringsbaseret læring og anvendelse af læringsstile.

På uddannelsen knyttes teorien til praksis. Hovedvægten ligger på at eksperimentere og træne tilrettelæggelse, formidling, afprøve metoder osv., så du bliver bedre rustet til at undervise, når du er færdig med uddannelsen.

Uddannelsen er tværfaglig, så her vil du møde faglige folk fra de forskellige forbund. Det giver en god dialog om fælles faglige emner som fx overenskomst, social dumping, trivsel m.m., og om hvordan kan vi helt praktisk tilrettelægger, formidler og underviser i disse emner.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen og består af tre dele – i alt fem moduler:
• Pædagogiske redskaber (modul 1 og 2).
• Din profil som underviser (modul 3).
• Undervisning - fra idé til praksis (modul 4 og 5).

Du kan frit vælge, hvor mange moduler, du ønsker at tage.

Hvis undervisning og formidling er en mindre del af dit arbejde kan du måske nøjes med første del (modul 1 og 2). Hvis undervisning fylder meget i dit arbejde anbefaler vi, at du følger hele uddannelsen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.