Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundkursus for nyvalgte TR

Kursusgebyr

Kr. 9.900,-


Hvem kan deltage

Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

 

Lidt om baggrund

På dette grundkursus går vi i dybden med regler og rammer for TR-arbejdet, og hvordan du bedst muligt kan løse dine TR-opgaver på arbejdspladsen for og med dine kolleger. Kurset sætter fokus på dig som TR – hvad er din rolle? hvordan udfylder du den bedst muligt til gavn for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads?

 

Det kommer du til at arbejde med

·     TR’s rolle og opgaver.

·     Fagbevægelsen og den danske model.

·     Regler, rammer og aftaler: Hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og ansættelsesretlig lovgivning.

·     De værste faldgruber og dilemmaer som ny TR.

·     Basal forhandlingsteknik.

·     Dine værdier som TR.

·     Se dig selv som den, der samler kollegerne om det faglige arbejde.

·     Problemløsning på arbejdspladsen.

·     Medindflydelse på arbejdspladsen – MED og SU.

·     Personlige og faglige ressourcer i TR-arbejdet.

 

Det lærer du

Du får en grundlæggende viden om de regler, rammer og aftaler, der er for TR-arbejdet og vi stiller skarpt på dine personlige ressourcer og kompetencer, og hvordan du kan bruge dem som TR. Du får kendskab til basal forhandlingsteknik og en introduktion til en problemløsningsmetode, du kan bruge på arbejdspladsen. Endelig arbejder vi konkret med de mange dilemmaer, du kan møde som TR.

 

Samværet med andre nyvalgte TR’er giver dig mulighed for at dele erfaringer, afklare spørgsmål og møde folk, der står over for nogle af de samme TR-udfordringer, du selv gør. Kurset vil også give dig overblik over, hvor du kan hente hjælp, for eksempel i dit TR-netværk, på nettet eller i din organisation.

 

Undervisere

Rikke Josiassen, Maria Auken og Hans C. Hansen

Dato

22/10/2019 til 24/10/2019

Kursusnummer

5080-19-0022

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.