Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Har du styr på din rolle som FTR

Hvem kan deltage

Nuværende og kommende fællestillidsrepræsentanter

 

Lidt om baggrund

At gå fra at være TR til at blive FTR er en spændende udfordring. Du får en koordinerende og ledende rolle i TR-gruppen. Du skal sørge for, at alle forbund føler, at de er en del af fællesskabet. Du skal repræsentere TR-gruppen overfor HR og den øverste ledelse.

 

Både kolleger og ledelse har nogle forventninger til dig, som du ikke nødvendigvis kan indfri. Derfor kræver jobbet som FTR, at du gør dig nogle tanker om, hvordan du udfylder rollen bedst muligt, så den passer til dig.

 

Det kommer du til at arbejde med

  • Din rolle og dine opgaver som fællestillidsrepræsentant.

  • Klarhed over de faglige prioriteringer, du skal gribe fat i.

  • Hvordan du skaber sammenhold, motivation og koordinering af en fælles strategi i tillidsrepræsentantgruppen.

  • Forståelse for, hvordan du bliver en stærk med- og modspiller i forhold til ledelsen og HR.

  • Overblik over de kompetencer, du har brug for i dit hverv som fællestillidsrepræsentant.

 

Det lærer du

Sammen med andre fællestillidsrepræsentanter får du afklaret din egen rolle og dine opgaver. Du får værktøjer til at koordinere og udvikle samarbejdet og fællesskabet mellem tillidsrepræsentanterne på virksomheden, samt bud på, hvordan I kan lægge en fælles strategi for det faglige arbejde. Den nye viden kan du bruge til at matche HR-afdelingen og ledelsen og stå som en stærk med- og modspiller.

Dato

30/03/2020 til 01/04/2020

Kursusnummer

4173-20-0001

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.