Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Digitaliser din kommunikation i dit faglige arbejde

Hvem kan deltage

Tillidsvalgte, der gerne vil blive bedre til at anvende digitale kommunikationsformer i det faglige arbejde.

 

Lidt om baggrund

I det faglige arbejde er et ikke længere tilstrækkeligt at kommunikere med kollegerne gennem e-mails og nyhedsbreve.

 

Digitale værktøjer fornyes og forandres i et højt tempo. Det betyder, at tillidsvalgte og fagligt aktive er nødt til at lære at kommunikere ved brug af digitale medier. På kurset tager vi et step op ad den digitale trappestige, og lærer at bruge billeder og video i den faglige kommunikation.

 

Vi tager afsæt i de faglige opgaver, som du allerede arbejder med derhjemme, og så ”sætter vi strøm til”. Det vil sige at vi finder frem til de bedst egnede digitale værktøjer til den enkelte opgave, så du kan rejse hjem fra kurset med et digitalt svar på hvordan din kommunikation til og med kollegerne skal tilrettelægges.

 

 

Det kommer du til at arbejde med

Du bliver introduceret til de mest gængse værktøjer til fremstilling af præsentationer, nyhedsbreve, videoer,

fotos og lydfiler. Du arbejder i løbet af kurset med dit eget kommunikationsprojekt til brug på din arbejds-

plads/klub eller lokalafdeling.

 

Vi arbejder med layout og grafiske udtryk, så dit projekt præsenterer sig flot og indbydende, uanset om du

fremstiller nyhedsbrev, video, powerpoint eller andet.

 

Du bliver introduceret til brug af søgemaskiner på internettet, herunder hvordan du sikre dig at dine kilder er

pålidelige, så du undgår at formidle ”fake news” til kolleger.

 

Du bliver desuden introduceret til forskellige sociale medier og deres anvendelighed til forskellige formål og

målgrupper.

 

Det lærer du

  • Du bliver afklaret omkring dit valg af kommunikationsformer til dine forskellige faglige opgaver.

  • Du træner redigering af video, powerpoint, billeder og lyd.

  • Du lærer at bruge skabeloner til fremstilling af nyhedsbreve og meningsmålinger.

  • Du lærer at bruge søgemaskiner og at forholde dig til troværdigheden af dine kilder.

  • Du får indsigt i muligheder og faldgruber i den digitale verden, og hvordan du bør færdes på sociale medier.

  • Du arbejder med dit eget projekt, og har et færdigt produkt med hjem fra kurset.

Dato

25/05/2020 til 29/05/2020

Kursusnummer

5040-20-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Erling Jensens Vej 1 (tidl. Gl. Hellebækvej 70)
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.