Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Erstatningsansvarsloven og arbejdsskader

Kurset henvender sig til ansatte i forbund og lokalafdelinger samt AMR og TR, der har behov for at kunne vurdere, hvornår ”Lov om erstatningsansvar” er aktuel i forhold til en arbejdsskade.

 

Er du klar over, at det ikke altid er tilstrækkeligt, kun at bruge arbejdsskadeloven, ved vurdering af arbejdsskader? Der findes også en lov om erstatningsansvar – kender du den? Faktisk bør man, ved enhver arbejdsskadesag, altid vurdere om man kan bruge begge love. Derfor er dette kursus en vigtig opfølgning på grundkurset om arbejdsskader.

 

Du kommer til at arbejde med:

 

  • Loven om erstatningsansvar og i hvilke situationer loven kan bruges

  • Arbejdsgiveransvar i forbindelse med ulykker og erhvervsbetingede lidelser

  • Forskelle og ligheder i erstatningerne i henholdsvis arbejdsskade- og erstatningsansvarsloven

  • Hvordan en sag ”køres” ved domstolene

  • Voldsofferloven

  • Patientforsikringsloven

  • Hvem har ansvar for at gøre hvad – og hvilke beviser skal foreligge?

  • Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanters rolle samt lokalafdelingen og forbundets rolle

 

Efter kurset har du et grundigt kendskab til erstatningsansvarsloven, og hvordan den anvendes i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser. Du har fået kendskab til, hvordan sager behandles ved domstolen og har fået viden om diverse relaterede love. Du har arbejdet med TR og AMR’s rolle og opgaver, bl.a. i forbindelse med dokumentation og sagsfremstilling – såvel skriftligt som mundtligt.

Dato

09/11/2020 til 11/11/2020

Kursusnummer

4144-20-0001

Sted

Konventum A/S
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.