Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Personalejura 2

Hvem kan deltage

Tillidsrepræsentanter, ledere, sekretariatsmedarbejdere og andre, der jævnligt har behov for konkret at tage stilling til ansættelsesretlige udfordringer.

 

Lidt om baggrund

Arbejder du med konkrete personalesager som TR, leder eller konsulent og vil du gerne genopfriske din viden om personalejuridiske emner og have suppleret med de nyeste regler og domspraksis på området, så er chancen her.

 

Du kommer til at arbejde med:

 • Relevante lovregler på området, suppleret med eksempler på reguleringer i overenskomster, hvor sådanne foreligger og med de regler, der kan udledes af praksis fra domstolene, voldgiftsretter og arbejdsretten.

 • Konkrete cases fra undervisernes arbejde vil blive inddraget, ligesom aktuelle domme og lovforberedende arbejde vil blive omtalt.

 • Løsning af konkrete opgaver i grupper, der sammenfatter undervisningen og sætter dig bedre i stand til efterfølgende at analysere foreliggende fakta og anvende reglerne.

 

Det lærer du

 • Beskyttelsen mod direkte og indirekte forskelsbehandling og chikane som følge af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksualitet, alder, handicap eller oprindelse.

 • Beskyttelsen mod forskelsbehandling som følge af køn, herunder særlig over for gravide.

 • Særreglerne om tidsbegrænsede- og deltidsansatte.

 • Sanktioner, bevisbyrderegler og praksis på disse områder.

 • Retten til at deltage eller ikke deltage i foreninger (foreningsfriheden).

 • Den arbejdsretlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter.

 • Ansættelsesreglerne i forvaltningsretten, grundbegreber, retten til partshøring, begrundelsespligten, aktindsigt mv.

 • Aspekter af persondataretten.

 

Du får en grundlæggende viden om de vigtigste emner indenfor personalejuraen ved at deltage på Personalejura 1 og 2. Du kan tage kurserne uafhængig af hinanden, men du får størst udbytte ved at deltag ei begge kurser og starte med Personalejura 1.

Dato

16/09/2020 til 16/09/2020

Kursusnummer

5080-20-0016

Sted

Scandic Hotel Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Telefon -

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.