Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

TR som bisidder

Hvem kan deltage

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

 

Lidt om baggrund

Som TR bliver du ofte bedt om at deltage som bisidder i samtaler med ledelsen, når en kollega er i en vanskelig situation. Måske er den pågældende i krise. Typiske emner er misbrug, sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, mobning og afsked. For dit medlem er det helt afgørende, at du som TR er professionel som rådgiver, bisidder og samtalepartner. At du både kender reglerne og at du er god til at føre samtaler i vanskelige situationer.

 

Du kommer til at arbejde med

  • Det er vigtigt at vide på forhånd, hvilken samtale, der er tale om -tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning, afsked, påtale m. f.

  • Juraen omkring bisidderrollen.

  • Dine muligheder for at få indflydelse på samtalen.

  • Hjælp til et medlem i krise.

  • Samtaletekniske redskaber – bed om en pause, afbryd mødet….

  • Dine styrker i rollen som rådgiver, bisidder og coach.

  • Hvilke resultater er det realistisk, at du opnår for dit medlem.

  • Efter samtalen.

 

Det lærer du

Som TR er du din kollegas eller dit medlems repræsentant i forhold til arbejdsgiveren. TR-rollen indebærer, at du må tilbyde at deltage som bisidder for din kollega i forskellige mødesituationer.

 

Svære samtaler som ved advarsel og afsked vil være i fokus på dette kursus. Du vil lære om dine muligheder som TR for at støtte dit medlem om dit medlems rettigheder til blandt andet altid at have en bisidder med.

 

Vi gennemgår juraen omkring de svære samtaler og din rolle som bisidder. Og vi træner de vanskelige samtaler ud fra fiktive cases og jeres konkrete sager fra arbejdspladsen.

 

På kurset vil vi også dele erfaringer om arbejdet som bisidder og om hvilke resultater, du faktisk kan opnå på vegne af dit medlem.

Dato

21/01/2020 til 21/01/2020

Kursusnummer

5080-20-0001

Sted

København
2450 København SV
Telefon -

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.