Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

TR som bisidder

Hvem kan deltage

Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter.

 

Lidt om baggrund

Som TR bliver du ofte bedt om at deltage som bisidder i samtaler med ledelsen, når en kollega er i en vanskelig situation. Måske er den pågældende i krise. Typiske emner er misbrug, sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, mobning og afsked. For dit medlem er det helt afgørende, at du som TR er professionel som rådgiver, bisidder og samtalepartner. At du både kender reglerne og at du er god til at føre samtaler i vanskelige situationer.

 

Du kommer til at arbejde med

  • Det er vigtigt at vide på forhånd, hvilken samtale, der er tale om -tjenstlig samtale, advarsel, bortvisning, afsked, påtale m. f.

  • Juraen omkring bisidderrollen.

  • Dine muligheder for at få indflydelse på samtalen.

  • Hjælp til et medlem i krise.

  • Samtaletekniske redskaber – bed om en pause, afbryd mødet….

  • Dine styrker i rollen som rådgiver, bisidder og coach.

  • Hvilke resultater er det realistisk, at du opnår for dit medlem.

  • Efter samtalen.

 

Det lærer du

Som TR er du din kollegas eller dit medlems repræsentant i forhold til arbejdsgiveren. TR-rollen indebærer, at du må tilbyde at deltage som bisidder for din kollega i forskellige mødesituationer.

 

Svære samtaler som ved advarsel og afsked vil være i fokus på dette kursus. Du vil lære om dine muligheder som TR for at støtte dit medlem om dit medlems rettigheder til blandt andet altid at have en bisidder med.

 

Vi gennemgår juraen omkring de svære samtaler og din rolle som bisidder. Og vi træner de vanskelige samtaler ud fra fiktive cases og jeres konkrete sager fra arbejdspladsen.

 

På kurset vil vi også dele erfaringer om arbejdet som bisidder og om hvilke resultater, du faktisk kan opnå på vegne af dit medlem.

Dato

21/01/2020 til 21/01/2020

Kursusnummer

5080-20-0001

Sted

København
2450 København SV
Telefon -

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.