Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Se Kursuskatalog for 2019

Få indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Hvem kan deltage

Arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil sætte fokus på den langsigtede indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Lidt om baggrund

I rapporten ”Medhør uden medbestemmelse”, som efterhånden har nogle år på bagen, peger mange arbejdsmiljørepræsentanter på at indflydelsen og medbestemmelsen for repræsentanterne igennem SU-/MED-/SI-systemer ligger overvejende på det operationelle niveau, og yderst sjældent på det strategiske niveau. Ved de mere principielle politikker, er samarbejdsrelationen karakteriseret ved, at repræsentanterne orienteres eller modtager underretninger eller høres.

 

Du kommer til at arbejde med

  • Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

  • Hvordan kan man arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøarbejdet?

  • Den langsigtede forebyggelse.

  • Hvordan flytter man fokus til de strategiske opgaver: Overordnede politikker, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver.

  • Metoder i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

  • Hvordan kan arbejdsmiljørepræsentanten tage ledelse i arbejdsmiljøindsatsen.

 

Du kommer til at arbejde med

Hvordan du som AMR kan flytte dit fokus over til det strategiske arbejdsmiljøarbejde, så du ikke bliver opslugt af det kortsigtede dag-til-dag arbejde.

 

Du går hjem med nogle klare pejlemærker for, hvordan du i dit MED-udvalg/AMU kan samarbejde med kolleger og ledelse om det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Dato

11/03/2020 til 11/03/2020

Kursusnummer

5080-20-0006

Sted

Scandic Hotel Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Telefon -

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Fagpolitisk talentudd.

Fagpolitisk talentuddannelse

Vil du være en del af den nye generation af fagpolitisk aktive? Mennesker, som skal kunne knytte stærke relationer til med-lemmer og potentielle medlemmer. De skal kunne skabe og drive faglige netværk og sætte skub i lokale aktiviteter, som giver mening for den enkelte og for fælles-skabet. De skal være med til at skabe nye fællesskaber, som det er attraktivt at være medlem af, uanset alder og erfaring på arbejdsmarkedet.

Personlig gennemslagskraft, politisk tæft, mod, organistorisk styrke og evne til at skabe fællesskaber med medlemmerne - noget for dig?

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.