Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Få indflydelse på det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Hvem kan deltage

Arbejdsmiljørepræsentanter, der gerne vil sætte fokus på den langsigtede indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

 

Lidt om baggrund

I rapporten ”Medhør uden medbestemmelse”, som efterhånden har nogle år på bagen, peger mange arbejdsmiljørepræsentanter på at indflydelsen og medbestemmelsen for repræsentanterne igennem SU-/MED-/SI-systemer ligger overvejende på det operationelle niveau, og yderst sjældent på det strategiske niveau. Ved de mere principielle politikker, er samarbejdsrelationen karakteriseret ved, at repræsentanterne orienteres eller modtager underretninger eller høres.

 

Du kommer til at arbejde med

  • Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

  • Hvordan kan man arbejde strategisk og systematisk med arbejdsmiljøarbejdet?

  • Den langsigtede forebyggelse.

  • Hvordan flytter man fokus til de strategiske opgaver: Overordnede politikker, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver.

  • Metoder i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

  • Hvordan kan arbejdsmiljørepræsentanten tage ledelse i arbejdsmiljøindsatsen.

 

Du kommer til at arbejde med

Hvordan du som AMR kan flytte dit fokus over til det strategiske arbejdsmiljøarbejde, så du ikke bliver opslugt af det kortsigtede dag-til-dag arbejde.

 

Du går hjem med nogle klare pejlemærker for, hvordan du i dit MED-udvalg/AMU kan samarbejde med kolleger og ledelse om det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Dato

11/03/2020 til 11/03/2020

Kursusnummer

5080-20-0006

Sted

Scandic Hotel Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Telefon -

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.