Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Grundkursus for nyvalgte TR

Hvem kan deltage

Nyvalgte tillidsrepræsentanter.

 

Lidt om baggrund

Vi går i dybden med regler og rammer for TR-arbejdet, og hvordan du bedst muligt kan løse din e TR-opgaver på arbejdspladsen for og med dine kolleger. Kurset sætter fokus på dig som TR – hvad er din rolle?, hvordan udfylder du den bedst muligt til gavn for dig selv, dine kolleger og din arbejdsplads?

 

Du kommer til at arbejde med:

  • TR’s rolle og opgaver.

  • Fagbevægelsen og den danske model.

  • Regler, rammer og aftaler: Hovedaftale, fredspligt, det fagretlige system og ansættelsesretlig lovgivning.

  • De værste faldgruber og dilemmaer som ny TR.

  • Basal forhandlingsteknik.

  • Dine værdier som TR.

  • Se dig selv som den, der samler kollegerne om det faglige arbejde.

  • Problemløsning på arbejdspladsen.

  • Medindflydelse på arbejdspladsen – MED og SU.

  • Personlige og faglige ressourcer i TR-arbejdet.

Det lærer du

Du får en grundlæggende viden om de regler, rammer og aftaler, der er for TR-arbejdet og vi stiller skarpt på dine personlige ressourcer og kompetencer, og hvordan du kan bruge dem som TR. Du får kendskab til basal forhandlingsteknik og en introduktion til en problemløsningsmetode, du kan bruge på arbejdspladsen. Endelig arbejder vi konkret med de mange dilemmaer, du kan møde som TR.

Samværet med andre nyvalgte TR’er giver dig mulighed for at dele erfaringer, afklare spørgsmål og møde folk, der står over for nogle af de samme TR-udfordringer, som du selv gør. Kurset vil også give dig overblik over, hvor du kan hente hjælp, for eksempel i dit TR-netværk, på nettet eller i din organisation.

Dato

11/11/2020 til 13/11/2020

Kursusnummer

5080-20-0021

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.