Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Bestyrelsens juleseminar 2020

 

BESTYRELSENS VÆRKTØJSKASSE

 

Velkommen til Konventums årlige bestyrelseskonference. På sidste års konference satte vi fokus på internationale trends med betydning for bestyrelsesarbejdet. I år vender vi os mod bestyrelsens interne liv. Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans.

 

For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser. Derfor vil vi i år dykke ned i nogle af redskaberne i bestyrelsens interne værktøjskasse. Vi ser blandt andet på strategi-og beslutningsprocesserne, kommunikationsværktøjer til krisehåndtering osv.

 

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde og du vil møde andre engagerede medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som du kan udveksle erfaringer med.

 

PROGRAM

FREDAG DEN 13. NOVEMBER

 

10.30-12.00

Temamøde før konferencen (til dig, der er i god tid)

v/ Konventum

 

12.00-12.45

Frokost

 

12.45-13.00
Velkomst og præsentation af konferencens tema

v/ Konventum

 

13.00-14.30
Bestyrelsens rolle i strategiudviklingen

Det er bestyrelsens rolle at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. I mange bestyrelser overlades dette arbejde til direktionen. Men bestyrelsen har en vigtig rolle at spille i værdiskabelsen for virksomheden og det hænger sammen med strategien. Du skal som MAB kunne se din konkrete rolle i strategiprocessen. Hvad kan du bidrage med og hvordan? Hvad skal du være opmærksom på? Hvilke spørgsmål skal du stille og hvordan vurderer du om du er tilfreds med svarerne? Hvornår er strategien en succes?

v/ Jens Bærentsen, tidl. adm. direktør i Alka Forsikring

 

14.30-14.45

Pause

 

14.45-16.15

Bestyrelsens krisekommunikation

Der findes ikke den virksomhed i dag, som ikke kan risikere at komme ud for en krise eller en såkaldt ”shitstorm”. Få en erfaren kommunikators indblik i, hvilke typer af kriser et selskab kan komme ud for samt hvornår og hvordan krisehåndteringen bør starte. Hvilke værktøjer har bestyrelsen og direktionen og hvad er bestyrelsens rolle i krisekommunikationen?

v/ Reinholdt Schultz, Adm. direktør og partner i PR- og Kommunikationsbureauet Mannov

 

16.15-16.30

Pause

 

16.30-18.00

Årsregnskaberne, hvornår skal vi være bekymrede

Selskabets revisor er ofte med til gennemgangen af årsrapporten på det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles og godkendes. Bestyrelsen har en vigtig rolle i forhold til revisionen. Men hvad skal man være opmærksom på i forhold til årsregnskabet? Hvad betyder en revisionspåtegning med forbehold? Hvilke spørgsmål skal man stille til revisionen? Hvad er arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og revision? Og mellem bestyrelsen og direktionen?

tbc

 

18.00-18.45

Workshop 1

Hvad har jeg hørt af pointer? Hvad er jeg blevet inspireret af? Hvad kan jeg bruge i mit bestyrelsesarbejde?

 

19.00

Festmiddag

 

LØRDAG DEN 14. NOVEMBER

 

9.00-10.30

Bestyrelsens selvevaluering – er det for sjov eller for alvor?

En årlig evaluering af bestyrelsen kan både være med til at skabe en god kultur i bestyrelsen, bedre resultater og større tilfredshed for det enkelte bestyrelsesmedlem. Evalueringen kan fx omhandle det enkelte medlems og den samlede bestyrelses bidrag og indsats, formandens ledelse, bestyrelsens sammensætning og kvaliteten af det materiale, som bestyrelsen får fra direktionen. Hør mere om hvad man kan bruge en evaluering til og hvordan evaluering af bestyrelsen også kan bruges i det fremadrettede strategiske arbejde. Til slut leger vi ”Hatten rundt”, hvor deltagernes dilemmaer fra dagen før diskuteres i fællesskab.

v/Jens Bærentsen, tidl. adm. direktør i Alka Forsikring.

 

10.30-10.45

Pause

 

10.45-11.45

Workshop 2

Næste skridt, hvad går jeg hjem og gør anderledes i mit bestyrelsesarbejde?

 

11.45-12.00

Tak for denne gang

v/ Konventum

 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Dato

13/11/2020 til 14/11/2020

Kursusnummer

9104-20-0001

Sted

Konventum
Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

Målgruppen for kurset er tillidsvalgte og andre med tilhørsforhold til en medlemsorganisation under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

ArbejdslivsTopmøde 2020

ArbejdslivsTopmøde 2020

Hvorfor oplever flere hjertebanken og overdrevet pres grundet arbejdet, trods et arbejdsmarked der historisk har udviklet sig mod flere hjælpemidler, HR-modeller og ny hensyn til tidsplanlægning? Og hvad kan vi som tillidsvalgte gøre for at navigere i dette hastige arbejdsliv?

På dette års ArbejdslivsTopmøde tager vi fat på nogle af disse konsekvenser og spørgsmål, som knytter sig til arbejdslivet i et nyt og opskruet tempo.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Bestyrelsens juleseminar

Bestyrelsens juleseminar 2020

Der er i disse år et stigende fokus på, at bestyrelsen skal spille en rolle i virksomhedens værdiskabelse og mindre på bestyrelsens rolle som kontrolinstans. For at få en mere aktiv bestyrelse kræver det, at der er nogle velfungerende, dynamiske og effektive arbejdsprocesser.

På konferencen vil du få konkrete, handlingsorienterede råd samt inspiration til dit bestyrelsesarbejde.