CSR og social ansvarlighed

For os er det vigtigt at give en verden videre, der er lidt bedre end i går. Derfor gør vi på Konventum, hvad vi kan for at sikre en bedre fremtid for alle.

Dette gør vi bl.a. ved at forpligte os til at afrapportere til FN i form af en COP-rapport hvert år. Dette betyder, at vi kontinuerligt arbejder på at blive mere bæredygtige og tage ansvar på så mange områder, vi kan.

Derudover arbejder vi løbende på at blive mere bæredygtige, hvilket har resulteret i både en GreenKey og en GreenStar certificering.

Vores arbejde med CSR strækker sig over mange områder: Fra optimering af vores vand- og energiforbrug over minimering af madspild til vores medarbejderes trivsel og sundhed.

Siden vores tilblivelse i 1969 har vi uddannet tillidsrepræsentanter, som er med til at sikre gode arbejdstagerforhold. Derfor er det kun en selvfølge, at alle vores medarbejdere ligeledes er dækket af en overenskomst. På denne måde gør vi vores for at skabe et mere lige og fair arbejdsmarked.

Derudover har vi, i samarbejde med Helsingør kommune, etableret et integrations- og praktikforløb for kvindelige flygtninge med det formål at give dem et bedre udgangspunkt for at kunne komme ind på det danske arbejdsmarked.

Vores årlige COP-rapport

UN Global Compact

Social ansvarlighed er en implicit del af Konventums fundament og fremadrettede eksistensberettigelse. Vi har derfor forpligtet os til at efterleve FN’s Global Compact Program og derigennem yde en målrettet indsats inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

 

Umbraco.Core.Models.MediaWithCrops?.MediaItem?.GetProperty(
Umbraco.Core.Models.MediaWithCrops?.MediaItem?.GetProperty(

Green Key

Turismens internationale miljømærke

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande. 

IACC greenstar

Guldstjerne i bæredygtighed

Den internationale sammenslutning IACC har tildelt Konventum guldstatus indenfor deres Green Star certificering for at overholde 85 pct. af deres guidelines indenfor bæredygtighed.

Umbraco.Core.Models.MediaWithCrops?.MediaItem?.GetProperty(