Back

Stærke fællesskaber skal styrke fagbevægelsen

PRESSEMEDDELELSE – August 2018

Stærke fællesskaber skal styrke fagbevægelsen
Over 1,5 millioner medlemmer fra knap 100 forskellige forbund står over for en epokegørende sammenlægning, når fusionen mellem LO og FTF træder i kraft til årsskiftet. Rejsen for de mange medlemmer starter på Konventum i Helsingør, der overtager det samlede ansvar for udviklingen og afholdelsen af tværfaglige kurser og uddannelser til alle medlemmerne i LO og FTF.

- Det bliver ganske afgørende for opbygningen af den nye hovedorganisation, at tillidsfolkene og kernetropperne lærer sammen, er sammen, udvikler sig sammen og udvikler fagbevægelsen sammen. Det er jo i høj grad i undervisningslokalet, at vi oplever nye synergier opstå, når elektrikeren og pædagogen eller sygeplejersken og rengøringsassistenten finder ud af, hvor meget de kan lære sammen og af hinanden, siger Esben Noël Hjort, uddannelses- og udviklingschef på Konventum.

Under OK18 kunne man opleve, hvordan forbund på tværs af hovedorganisationerne stod sammen og kæmpede for bedre vilkår i fællesskab. Det er den gejst og den vilje til fælles kamp og fælles løsninger, som Esben Noël Hjort vil lade blive omdrejningspunkt for kurserne og uddannelserne på Konventum.

Tværfaglige fællesskaber er fremtiden
- Vores ansvar bliver ikke bare at indlemme en ny gruppe i et eksisterende fællesskab eller fusionere to eksisterende fællesskaber. Det afgørende bliver, at vi sammen får skabt et nyt, stærkt fællesskab, hvor der er plads til os alle og de forskelligheder, vi har. Hvor vi alle arbejder mod det samme mål, og hvor vi ved, at der er langt mere, der forener os end der splitter os ad, siger Esben Hjort.

Konventum har siden 1969 haft position som fagbevægelsens foretrukne uddannelsescenter, hvor fagbevægelsens medlemmer, valgte og ansatte stadig mødes på tværs og lærer af og inspirerer hinanden. 

- Fagbevægelsen skal basere sin fremtidige styrke på stærke handlingsfællesskaber, og derfor vil handleperspektivet være centralt i alle Konventums uddannelser, så vi understøtter, at fagbevægelsen og tillidsfolkene får styrket deres position og skaber resultater både centralt og på arbejdspladserne, siger Esben Hjort.

Få adgang til alle Konventums kurser og uddannelser her.

Pressekontakt: Esben Noël Hjort, Uddannelses- og udviklingschef, mobil 23 49 81 90, esben@konventum.dk 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.

Kurser & uddannelse - også arbejdsmiljøuddannelsen

Bliv en stærkere repræsentant
for dine kollegaer eller medarbejdere.

Konferencer og møder

Konventum danner den ideelle ramme om din konference. Vi hjælper også gerne med planlægningen og facilitering.