Sådan får du flere medlemmer

Gæsteblog indlæg af organiserings-konsulent på Konventum (LO-Skolen) Mikkel Hammer Nonboe

Det er begyndt at lysne i den danske fagbevægelse. Medlemstabet er flere steder stoppet og i enkelte organisationer går det godt. Faktisk ret godt.

Så efter flere år som hvervnings-, fastholdelse- og organiseringsansvarlig i PROSA - Forbundet af It-professionelle, og nu som organiseringskonsulent hos Konventum, har jeg taget mig tid til at gøre status og se på, hvad der virkede.

Mit mål er at samle mine tanker, måske opdage andre metoder og afslutningsvis høre om hvad dine erfaringer er.


Hvad er årsagen til medlemsfremgang?

Jeg har selv været så heldig at blive interviewet en del gange om medlemshverving og medlemsfastholdelse som organiseringsekspert. En af grundene var bl.a. at jeg i min tid hos PROSA sammen med mine kollegaer opnåede en medlemsstigning på 30% over fem år. Folk var helt forundrede og det kan jeg faktisk godt forstå.

For når jeg kigger mine udsagn igennem, kan jeg se, at årsagerne åbenbart er vidt forskellige.

Medlemsfremgangen kan skyldes ofte lige præcis en ting. Det kan være "unge hverver unge", indførelsen af "datadreven organisering", fokus på den "organiserende fagforening", have "tillid til medlemmerne" eller "bedre organiserende arbejdsgange".

Det skyldes sjældent en kombination af flere årsager og det er ofte sket efter at enkelt personer fandt et ”quick fix”, som efterfølgende fik medlemmerne til at strømme ind.


Men er verden så simpel?

Det giver mig et flashback til første semester på historiestudiet i Aalborg. Min makker Casper og jeg skrev om kildevurderingerne for drabet på kong Knud den Hellige (1043-1086).

Her var, hvad der var rigtig og forkert, båret af enkeltpersoner og det blev hyppigt skiftet ud.

Så årsagen til hvorfor Knud den Hellige blev myrdet, svingede kraftigt med tidsånden.

A)   De oprindelige kilder var rene bestillingsopgaver, der skulle genfortælle historien så den passede ind i den dominerende slægts selvforståelse og ret til kongemagten.

B)   I 1920erne opdagede en lille gruppe socialliberale historikere, at Knud blev myrdet af en gruppe løst organiseret husmænd som reaktion på kongens undertrykkelse.

C)   I 1976 kom en maoistisk-inspireret historieprofessor til en anden konklusion. Nu var der tale om et organiseret bondeoprør, hvor bønderne for første gang stod frem som organiseret klasse

D)   I 1990erne var ”netværk” og ”det relationelle imellem mennesker” kommet på mode. Så nu skyldtes mordet en kamp mellem forskellige magtfulde slægter

Og når vi ser på, hvordan fagbevægelsen har angrebet hvervning, fastholdelse og organisering, er der mange sammentræk med mordet på Knud den Hellige.

For som med det meste i livet har de fleste ting mange årsager. Her er de mine (bemærk flertal) vigtigste erfaringer, som jeg har opdaget giver en positiv medlemsudvikling.


Vigtigste erfaringer:

  1. Du kan ikke hverve, hvis dit primære mål er at hverve
  2. Fastholdelse er afgørende
  3. Udmeldte ved, hvor skoen trykker
  4. Hvervningen skal følge organisationens mål
  5. Marketing virker faktisk
  6. Sæt en retning

 

1. Du kan ikke hverve, hvis dit primære mål er at hverve

Det lyder selvmodsigende, men er faktisk den typiske faldgrube.

Mange organisationer, som går i gang med hvervekampagner, gør det af en årsag. Ofte for at vende en nedadgående medlemsudvikling.

Sjældent stiller vi os selv spørgsmålet: Er der en årsag til, at vi mister medlemmer og bør vi gøre noget anderledes ? Skyldes medlemsfrafaldet en manglende forståelse af medlemmernes situation? Gør vi ting, fordi vi altid har gjort sådan ?

Så før du opskruer hvervekontoen, og hyrer to - tre yngre udadvendte organizere/facere/phonere, bør du undersøge om der er ting i din organisation, der har skabt medlems-frafaldet.

Husk nu på historien om Kong Knud den Hellige. Det der var det årsagen det ene årti blev fuldstændig skrottet bagefter. Verden er mere kompleks. Der findes sjældent et quiz-fix.
 

2. Fastholdelse er afgørende

Det er en gammel sandhed, at det er langt lettere at tilbyde et eksisterende medlem værdi for medlems-skabet end at bruge kræfter på at rekruttere nye medlemmer.

Prøv at forestille dig, at du er bestyrer af en cafe med gamle traditioner og et solidt stampublikum. I en årrække oplever du, at de faste kunder begynder at komme sjældnere end normalt. Skal du så i gang med at reklamere for at få flere kunder, der minder om dine gamle stamkunderne. Ellers bør du..


3. Udmeldte ved hvor skoen trykker

.. Undersøge hvorfor stampublikummet er stoppet med at komme så tit. Det lyder ufatteligt banalt, men det er her, at der isoleret er noget at komme efter.

Om du så skal engagere dine resterende "stamkunder" for at give dem ejerskab, bruge medlemssystemer til struktureret at fastholde dem eller noget helt tredje kommer an på situationen. Men de udmeldte har ofte en årsag til at melde sig ud og kan jo være at..


4. Hvervningen skal følge organisationens mål

.. De er blevet meldt ind under nogle forudsætninger, I har givet dem, som I så ikke kan følge op på.

En typisk fejl kan være, at hvervningen i høj grad bygger på individuelle "her og nu" fordele. Rabatordninger, fitnesstilbud og forsikringer. Når medlemmet så kommer i berøring med andre medlemmer eller repræsentanter for organisationer, fortæller de derimod en historie om "den danske model", stærk fagidentitet eller fællesskabets rolle.

Ja, så kan det godt være, at man hurtigt har fået meldt en gruppe ind, men den manglende sammenhæng imellem "salgstalen" og de oplevelser medlemmet efterfølgende møder, skaber en høj grad for udmeldelsesrisiko.

Den klassiske indgangsvinkel er, hvad vi kalder "at sælge et fællesskabsorienteret fag" på "individuelle medlemsfordele".

Tænk igen på Knud. Hvis store dele af organisationen arbejder ud fra at bønderne vil gøre oprør og de få folk i hvervnings-afdelingen arbejder ud fra "netværk" og "relationer"Hvad sker der så når medlemmerne opdager at de er medlem af noget andet end de oprindeligt troet ?


5. Marketing virker faktisk

Men hvis I først får skabt et overblik over, hvad organisationen ønsker at tilbyde og hvad organisationen reelt tilbyder, så er der rigt rum for marketing.

Moderne marketings-teknikker har udviklet sig eksplosivt de seneste år. Især hvis du har data til at kunne segmentere og dermed målrette tilbud og kommunikationen.

En stærkt fællesskabsorienteret fagorganisation kan dermed sagtens bruge marketings-teknikker til at spotte meningsdannere og potentielle aktivister, der via en ambassadørrolle kan engagere flere og dermed styrke organisationens formål med en forventet medlemsfastholdelse/fremgang til følge.


6. Sæt en retning

Jeg har selv talt meget varmt for "organizermodellen" eller det kan kalder "den organiserende fagforening".

Men en organiserende fagforening er ikke rigtig i sig selv. Den kan være rigtig, hvis det er den tilgang, dit fagforbund mangler.

Populært sagt kan vi sige, at en fagforening bygger på tre organisationskulturer.

Serviceorganisationen bygger på, at fagforeningerne leverer en række services ved hjælp af et stort centraliseret personale. En af "styrkerne" er, at service er meget pålidelig, målelig og genkendelig.

Servicefagforeningen leverer en fagforening, som medlemmerne kan genkende sig selv i og er villige til at betale for i et vist omfang. Der er ikke noget negativt ved en servicekultur, de fleste fagforbund er bare meget mere end det.

Mobiliseringskulturen kommer til udtryk, når vi mobiliserer til f.eks. demonstrationer, underskriftsindsamlinger eller valgkampagner. Den er meget personale-tung og centraliseret. Emner, aktiviteter og budgetter er vedtaget centralt og implementeret af lønnet personale. Mobiliseringer kan sagtens være effektfulde, men de efterlader sjældent en organisation, man kan bygge videre på og gør ikke medlemmerne til ledere. Hvis man har mange frivillige, men rammerne er centralt bestemt, er det mobilisering.

Organiseringskulturen går derimod ud på at give folk chancen for SELV at gøre noget. Derfor tager man udgangspunkt i meningsdannere i stedet for centrale beslutninger. Forskellen på mobilisering og organisering er altså, hvem der bestemmer.

En organiserende fagforening er ikke selv en meningsdanner, men har til opgave at finde, engagere og uddanne talentfulde meningsdannere, som man derefter bygger en organisation rundt om.

De fleste fagforbund har elementer af alle tre organisationskulturer og det er faktisk en god ting. Problemet kommer først, når en eller to af kulturene overtager styringen uden, at det er blevet politisk bestemt. Et typisk eksempel er alle de servicetilbud målrettet den enkelte som en række fagforbund i 90- 00-erne udrullede samtidig med at de internt fortsatte med at være en traditionel "kamporganisation".

Da de fleste fagforbund er domineret af enten en "mobiliserende" eller "serviceminded" tilgang, giver det derfor god mening at sætte retningen imod et mere "organiserende fagforbund".


Samlet set..

.. Er det derfor svært at finde et ”quick fix”, der kan ændre en faglig organisations medlemsudvikling.

Ligesom med mordet på Knud den Hellige har vi en tendens til at se fejl og mangler isoleret og ikke i en situation, hvor de forskellige faktorer påvirker hinanden.

Så hvad er dine erfaringer? Det er jo sjældent at hvad der er rigtigt kun kan ses af en person.

Kom med på kurset "Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet" med Mikkel som underviser.
 

Tilmeld dig kurset

 

Læs mere om vellykket organiseringsarbejde:

http://www.arbejderen.dk/fagligt/it-fagforening-scorer-unge-medlemmer

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2016-11/her-gror-det-godt

 

 

Organisering starter på arbejdspladsen

For yngre mennesker er det ikke nødvendigvis naturligt at melde sig ind i en fagforening. Det betyder, at der er et særligt behov for især at styrke de yngre medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis ikke vi skal tabe indsatsen med organisering over for kommende generationer.

- Forskning viser at hvis du først får din første arbejdsmarkedserfaring uden at være medlem af en fagforening, så er der større sandsynlighed for, at du aldrig bliver medlem, forklarer Laust Høgedahl, der er lektor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

Sammen med de nye tendenser på arbejdsmarkedet med øget brug af vikarbureauer og digitale arbejdspladser, udfordres fagbevægelsens traditionelle organiseringsmetoder på det kraftigste, fortæller lektor på Aalborg Universitet, Rasmus Juul Møberg.

Overenskomst er King
Laust Høgedahl har igennem sin forskning bl.a. undersøgt, hvorfor nogle fagforeningerne har en organisationsgrad på næsten 100 %. Der findes ikke en ’one size fits all’ model. Men der er dog tre ting, som overordnet kan fremhæves som afgørende succesparametre:

- Det med at man har en overenskomst, det betyder faktisk rigtig meget. Hvis det du har en overenskomst, så har du højest sandsynligvis også den anden vigtige ting - en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Vi kan se i vores forskning, at det betyder helt utrolig meget for organisationsgraden, at der er en repræsentant for fagbevægelsen, som kan møde f.eks. de nyansatte, siger Laust Høgedahl.

Det tredje punkt Høgedahl peger på, handler om at have en stærk faglig profil; Hvis man har en organisation, hvor der er lighed mellem det, man laver, ens fag og så ens fagforening, så har man særlig gode kort at spille i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Nye udfordringer kræver nye løsninger
Udfordringen er dog, at de metoder, der virker særdeles godt på det traditionelle arbejdsmarked, langt fra direkte overføres til det nye arbejdsmarked. Derfor er efteruddannelse for vores tillidsvalgte så utrolig vigtig i disse år.

- Fordelen ved den danske fagbevægelsesmodel er, at vi har fag. Men det har jo også ulemper, fx at vi har nogle meget faste hegnspæle på arbejdsmarkedet. Her er det det HK, længere henne 3F og længere igen en tredje organisation, der styrer området. Det betyder, at hvis man er lønmodtager med et meget flygtigt og flydende arbejdsliv, som måske trækker mellem forskellige jobs eller har flere jobs på samme tid, har måske sit eget cvr nr. i perioder og tager mere fast arbejde i andre, så passer den danske struktur meget dårligt, siger Laust Høgedahl.

Den stadig forandring af arbejdsmarkedet, vil være på dagsordenen i fagbevægelsen og rundt omkring på de danske arbejdspladser mange år endnu. Derfor er det så altafgørende, at vi igennem konstant udvikling, uddannelse og med stor nysgerrighed, hele tiden arbejder for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets forandringer og de nye, unge medarbejderes foranderlige virkelighed.

Arbejdsmiljørepræsentant år 2019

Billede af Lærebog i Arbejdsmiljø

2019 bliver arbejdsmiljørepræsentant år i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Hele året bliver der sat fokus på arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser og på arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige rolle for at sikre, at kollegerne kan gå glade og trygge på arbejde. 

Her på Konventum har uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter altid stået højt på vores agenda. Men i 2019 giver vi den alligevel en tand mere i forbindelse med arbejdsmiljørepræsentantåret. 

Næste år har vi nemlig to temauger, hvor arbejdsmiljø er i fokus. Den første arbejdsmiljøuge ligger allerede i uge 6 og den næste i uge 46. derudover er der i hver af de øvrige 8 fællesskabsuger mindst ét kursus, der omhandler arbejdsmiljø. 

I forbindelse med arbejdsmiljørepræsentantåret har finduddannelse.dk lavet et interview med vores arbejdsmiljøekspert Anne Helbo Jespersen. I det interview kan du blandt andet læse Annes tanker om arbejdsmiljørepræsentantens rolle, om hvordan man skal skabe relationer til kolleger og ledelse, og om hvordan man kan arbejde med den kompleksitet, som rollen indebærer. Du finder artiklen her.


God læselyst. 

Esben Noël Hjort

 

Få mere at vide om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Få mere at vide om vores kurser
 

2019 - 50-års jubilæum og nye fællesskaber

Konventum set fra havet

2019 bliver et historisk år i dansk fagbevægelse, hvor den nye hovedorganisation ser dagens lys 1. januar. Også her på Konventum glæder vi os til at være en del af den proces. Vi sammenlægger os nemlig med FTF’s kursusenhed, og får derfor endnu flere spændende kurser og uddannelser i kataloget. Men det allermest spændende bliver, at vi nu alle sammen skal lære en masse nye mennesker at kende, og at vi skal lære sammen og lære af hinanden.

Det bliver utroligt spændende at være med til at arbejde for, at vi ikke bare indlemmer en ny gruppe i et eksisterende fællesskab, eller fusionerer to fællesskaber. Det afgørende bliver, at vi sammen får skabt at stærkt nyt fællesskab, hvor der er plads til os alle og de forskelligheder vi har, men hvor vi
alle arbejder mod det samme mål, og hvor vi ved, at der er langt mere, der forener os end der splitter os ad.

Vi har nu en unik mulighed for at skabe et stærkt og udviklingsorienteret læringsmiljø, hvor vi kan lære af hinanden og inspirere hinanden til handling. Fagbevægelsen skal basere sin styrke på stærke handlingsfællesskaber, og derfor vil handleperspektivet være centralt i alle Konventums uddannelser, så vi kan være med til at understøtte, at fagbevægelsen og tillidsfolkene styrker deres position og skaffer resultater både centralt og på arbejdspladserne.

2019 er også Arbejdsmiljørepræsentant år. Derfor sætter vi spot på arbejdsmiljøarbejdet ved at have to fælleskabsuger med fokus på arbejdsmiljø, og derudover vil alle fællesskabsuger indeholde mindst én arbejdsmiljøaktivitet. Derudover fejrer vi i 2019 LO-skolens/Konventums 50-års jubilæum. Fejringen kulminerer i uge 23, hvor vi for første gang afholder det nye koncept ”Faglig Festival”, der sætter vi fokus på fremtiden med eksperimenterende læringsformer, involverende metoder og med debat, foredrag, kunst og musik.

Det bliver et interessant og lærerigt år, hvor vi glæder os til at se dig her på Konventum eller på et af de mange kurser, som vi afholder rundt omkring i landet.

Nanna Højlund & Esben Noël Hjort

Se det nye katalog her

 

Stærke fællesskaber skal styrke fagbevægelsen

PRESSEMEDDELELSE – August 2018

Stærke fællesskaber skal styrke fagbevægelsen
Over 1,5 millioner medlemmer fra knap 100 forskellige forbund står over for en epokegørende sammenlægning, når fusionen mellem LO og FTF træder i kraft til årsskiftet. Rejsen for de mange medlemmer starter på Konventum i Helsingør, der overtager det samlede ansvar for udviklingen og afholdelsen af tværfaglige kurser og uddannelser til alle medlemmerne i LO og FTF.

- Det bliver ganske afgørende for opbygningen af den nye hovedorganisation, at tillidsfolkene og kernetropperne lærer sammen, er sammen, udvikler sig sammen og udvikler fagbevægelsen sammen. Det er jo i høj grad i undervisningslokalet, at vi oplever nye synergier opstå, når elektrikeren og pædagogen eller sygeplejersken og rengøringsassistenten finder ud af, hvor meget de kan lære sammen og af hinanden, siger Esben Noël Hjort, uddannelses- og udviklingschef på Konventum.

Under OK18 kunne man opleve, hvordan forbund på tværs af hovedorganisationerne stod sammen og kæmpede for bedre vilkår i fællesskab. Det er den gejst og den vilje til fælles kamp og fælles løsninger, som Esben Noël Hjort vil lade blive omdrejningspunkt for kurserne og uddannelserne på Konventum.

Tværfaglige fællesskaber er fremtiden
- Vores ansvar bliver ikke bare at indlemme en ny gruppe i et eksisterende fællesskab eller fusionere to eksisterende fællesskaber. Det afgørende bliver, at vi sammen får skabt et nyt, stærkt fællesskab, hvor der er plads til os alle og de forskelligheder, vi har. Hvor vi alle arbejder mod det samme mål, og hvor vi ved, at der er langt mere, der forener os end der splitter os ad, siger Esben Hjort.

Konventum har siden 1969 haft position som fagbevægelsens foretrukne uddannelsescenter, hvor fagbevægelsens medlemmer, valgte og ansatte stadig mødes på tværs og lærer af og inspirerer hinanden. 

- Fagbevægelsen skal basere sin fremtidige styrke på stærke handlingsfællesskaber, og derfor vil handleperspektivet være centralt i alle Konventums uddannelser, så vi understøtter, at fagbevægelsen og tillidsfolkene får styrket deres position og skaber resultater både centralt og på arbejdspladserne, siger Esben Hjort.

Få adgang til alle Konventums kurser og uddannelser her.

Pressekontakt: Esben Noël Hjort, Uddannelses- og udviklingschef, mobil 23 49 81 90, esben@konventum.dk 

Faglig Festival - Følelsen af fællesskab

Hvad tænker du, når du hører ordene ’Faglig Festival’? Jeg får selv en masse billeder på nethinden og en masse tanker. Nogle af dem er til at beskrive, andre er mere en følelse.

Fra den 2. - 7. juni 2019 afholder vi på Konventum en nystartet Faglig Festival, der forhåbentlig bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Men hvad er en Faglig Festival, og hvorfor afholder vi den?

Vi beskæftiger os hver dag med læring, arbejdsmarkedet og med udvikling af fællesskaber. Vi har derfor gennem et stykke tid talt om, at der mangler et stort forum, hvor der både kan blive tænkt højt til loftet og arbejdet helt konkret med, hvordan vi udvikler arbejdsmarkedet og fællesskabet. 
Samtidig vil vi gerne sætte det ind i en spændende og eksperimenterende læringsramme, så de ideer der bliver udviklet på festivalen, også giver gejst og motivation til at skabe handling i virkeligheden.

Vi ønsker en uge, hvor tillidsvalgte, fagligt aktive, fagforeningspolitikere og ansatte i fagbevægelsen kan skabe et fælles rum for diskussioner om udviklingen af arbejdsmarkedet og fællesskaberne både på arbejdspladsen og i fagbevægelsen. Samtidig kan de lade sig inspirere af spændende debatter, foredrag og arrangementer, lade sig rive med af kunst, kultur og musik, og få stillet sulten og pirret smagsløgene med streetfood og anden god mad. Og alle vil få muligheden for at være aktivistiske!

Men alt det her, hverken kan eller vil vi skabe alene. Vi indbyder derfor fagforeninger, NGO’er, politiske partier og ungdomspartier og andre fra foreningslivet til at være med til at skabe en fantastisk festival, hvor vi både kan fejre de faglige fællesskaber og arbejde for, at de bliver endnu stærkere i fremtiden. 
Mine gode kolleger og jeg vil i den nærmeste tid tage fat i en masse organisationer, så vi kan udvikle en spændende samskabelsesproces – og ligeledes vil jeg opfordre dig og din organisation til at tage fat i mig, hvis I ønsker at være med til at udfylde de unikke rammer, som Konventum kan stille til rådighed i løbet af festivalen.
Det løbende arbejde med Festivalen kan følges på Facebook og hvis du ønsker at sikre dig en plads på ét af de tre kursusspor, der også vil være på festivalen, så kan du læse mere og tilmelde dig her

Men uden dig er der ingen Faglig Festival. Så lad mig høre: Hvad tænker du, når du hører ordene Faglig Festival?
Når jeg hører ordene Faglig Festival, så kan jeg både smage, dufte og mærke det. Det er smagen og duften af dansk sommer. Det er lange, lyse sommernætter, hvor solen går langsomt ned over Øresund. Det er følelsen af, at vi rykker noget sammen, at vi udvikler os sammen. Og det er den helt særlige følelse, jeg får, når jeg mærker, at jeg er del af et fællesskab, der kæmper for noget, der er større end mig selv. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Mange sommerhilsner

Esben Noël Hjort

Uddannelses- og udviklingschef, Konventum 
   

Kvindernes kampdag

Lad os sammen kæmpe for ligestilling på arbejdsmarkedet!

Selvom fagbevægelsen over årene har hentet mange store sejre i forhold til kønnenes ligestilling på arbejdsmarkedet, er der stadig nogle helt grundlæggende skævheder og uligheder, som vi alle bliver nødt til at forholde os til og kæmpe imod.

Min 3-årige datter er helt vild med Peter Pan. Så meget, at da hun for nyligt skulle vælge udklædning til fastelavn, var der kun ét navn, der poppede op i hendes hoved: Peter Pan.
Jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg syntes det var sejt, at hun var fuldstændig ligeglad med, at hun som pige klæder sig ud som en dreng, eller om jeg skulle se det som et udtryk for, at der mangler kvindelige helte i Disney-fortællingerne.
Jeg besluttede mig for, at jeg skulle lade være med at lægge mine voksenbriller ned over et barns helt intuitive valg, og jeg nød at se, hvor glad og stolt hun var over at bære det kostume, som hendes mor og farmor sammen fik lavet til hende.

Jeg håber, at min datter kan blive ved med at opleve, at køn ikke begrænser ens valg og muligheder. Men jeg ved desværre også, at når hun engang skal ud på arbejdsmarkedet, så vil hun – hvis tingene fortsætter som i dag – opleve udfordringer, skævheder og barrierer alene på grund af, at hun er kvinde.

Ligestillingsudfordringer på arbejdsmarkedet
Den første skævhed hun kommer til at opleve handler om lønnen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at når en mand tjener 100 kroner, så tjener en kvinde kun 86,7 kr. Meget af dette skyldes den horisontale opdeling af arbejdsmarkedet, der gør at kvinder ofte arbejder i den offentlige sektor, mens mænd ofte får job i den private sektor, hvor lønnen typisk er højere. Men vi kan desværre også se, at kvinder tjener mindre end deres mandlige kolleger, der arbejder i samme funktion – og det gælder endda også i de fag, der traditionelt bliver betegnet som ”kvindefag”.

Hvis hun en dag skulle få lyst til (og have kompetencerne til) at blive leder, så vil hun også skulle kæmpe hårdere for dette end sine mandlige kolleger. En OECD-rapport fra 2017 konkluderer, at Danmark med kun 27 % kvinder i ledelse er det land i Norden med færrest kvindelige ledere. Jeg har virkelig svært ved at tro på, at kvinder er dårligere ledere end mænd, så der må være noget andet der gør, at kvinderne møder denne barriere.   

Men den udfordring, der skræmmer mig allermest, er udfordringen omkring seksuel chikane og uønskede seksuelle tilnærmelser på arbejdspladsen.

Her tror jeg, at vi var mange, der blev chokerede, da vi for nyligt kunne læse en undersøgelse fra HK/Privat, der viste, at hvert 6. af deres kvindelige medlemmer havde oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser på arbejdspladsen. For mig at se er det tal skyhøjt, da det jo i den bedste af alle verdener burde være helt nede omkring 0.

Lad os fortsætte kampen – sammen
På denne 8. marts 2018, kvindernes internationale kampdag, skal vi fejre alle de sejre, der er vundet i ligestillingens navn, og vi skal hylde alle dem, der har kæmpet kampene for os. Men vi skal også minde hinanden om, at der stadig er mange ligestillingskampe, der skal kæmpes på arbejdsmarkedet. Men vigtigst af alt skal vi erkende, at vi har en fælles kamp og et fælles ansvar alle sammen. Hvad enten man er arbejdsgiver eller arbejdstager, mand eller kvinde, så er kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet et fælles anliggende.

Hvis vi sammen intensiverer kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet, så har jeg et håb om, at min datter ikke skal opleve disse udfordringer, når hun bliver gammel nok til at komme ud på arbejdsmarkedet. Men skal vi ikke prøve at arbejde lidt hurtigere? For der er da heller ikke nogen grund til, at min kone, min mor, mine kvindelige kolleger, mine kvindelige venner og bekendte eller nogen som helst andre kvinder skal opleve disse uligheder på arbejdsmarkedet.

God kampdag til alle!

Mange hilsner

Esben Noël Hjort

Uddannelses- og udviklingschef, Konventum

ArbejdslivsTopmøde 2018

For kollegerne og arbejdsmarkedet er det essentielt, at vi har stærke arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der forstår og formår at søge indflydelse på et stadig mere komplekst arbejdsmarked.

Jeg tror, at de fleste af os kan blive enige om, at det ikke er blevet nemmere at være tillidsvalgt over de seneste mange år. Udviklingen på arbejdspladserne foregår i et stadig højere tempo, og hvad enten vi er ansat i det offentlige eller private, skal vi forholde os til ting som ny teknologi, produktivitetskrav, professionalisering af ledelse og HR-funktioner, nedskæringer og nye typer af arbejdsopgaver.

Kort sagt, der har ALDRIG været så stærkt brug for dygtige tillidsvalgte, der formår at sikre sig indflydelse på kollegernes vegne, som der er nu.

Men det er bestemt ikke en nem opgave, og kravene er mange. Samtidig er kompleksiteten i måden, vores kollegers arbejdsliv bliver reguleret på, stor – og man skal forholde sig til både lovgivning, aftalesystemet og ledelsesretten.

I uge 25 sætter vi derfor - her på Konventum - fokus på, hvordan du som AMR eller TR kan få styrket din indflydelse og samarbejdet omkring reguleringen af dine og dine kollegers arbejdsliv.

Det er vores - for mange velkendte - arbejdslivskonference, der i år både skifter form og indhold og sågar navn. Vi har valgt at kalde det ArbejdslivsTopmødet 2018. Det gør vi for at signalere, at ugen er for jer, som vi anser for at være toppen af fællesskabet – nemlig arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der hver dag gør en kæmpe forskel for at forbedre kollegernes arbejdsliv og arbejdsmiljø.

I løbet af ArbejdslivsTopmødet vil du møde både topforskere og toppolitikere fra fagbevægelsen, du vil opleve nogle af Hverdagens Helte, og du vil blive inspireret af samværet og debatterne med ca. 150 andre AMR, TR og ansatte i fagforeningsafdelinger. Og som det allervigtigste vil du blive udfordret til at udarbejde konkrete handlinger, som du tager med dig tilbage til din arbejdsplads.

De dygtige konsulenter fra Konventum Uddannelse arbejder lige nu på højtryk for at skabe et spændende program for ugen, og du kan følge med i udviklingen af programmet her.

Det bliver forhåbentlig en fed uge, og også en uge, hvor der skal arbejdes hårdt. Så hvad siger du: Skal vi tage udfordringen op sammen?

Mange hilsner

Esben Noël Hjort

Uddannelses- og udviklingschef, Konventum        

Forstærket fokus på organisering og relationer

Godt nytår og velkommen til vores nye blog her på Konventum. Her kan du blive klogere på læring, tendenser på arbejdsmarkedet, livet på Konventum og al den viden, vi får på baggrund af de projekter, kurser og uddannelser, vi arbejder med i 2018.

Det nye år er også starten på de mange nye planer og initiativer, som vi har i støbeskeen her på Konventum og som vi glæder os til at dele med jer.

Men først vil jeg starte med at kigge tilbage på en oplevelse fra 2017, der giver håb og energi til et nyt år.

I midten af december havde vi den store fornøjelse at afholde LO’s årlige organiseringskonference. Konferencen har haft vokseværk og havde igen i december rekordmange deltagere.

Organiseringskonference på Konventum185 fagligt aktive, tillidsvalgte og ansatte i fagbevægelsen var samlet på Konventum for at debattere og blive klogere på, hvordan vi sammen skaber resultater i handlefællesskaber på arbejdspladserne.

Sammen skal vi nemlig sikre, at vi får flere med i det faglige fællesskab, så lønmodtagerne får en endnu stærkere position på arbejdsmarkedet.

I løbet af de to dage konferencen varede, talte jeg med en masse engagerede folk og hørte en masse gode historier om tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og fagligt aktive, der havde evnet at engagere kollegerne til faglig handling.

Handlinger, der både forbedrede arbejdsforholdene, og som fik det faglige fællesskab til at blomstre. Godt gået!

På Konventum er én af vores kerneopgaver at støtte op om og inspirere de dygtige tillidsvalgte og ansatte i fagbevægelsen til at sikre positive forandringer på arbejdspladserne til gavn for kollegerne igennem vores mange kurser og uddannelser.

Derfor øger vi i 2018 vores fokus på organiseringsområdet og på de relationelle kompetencer, som det kræver at få engageret sine kolleger/medlemmer til at deltage i det faglige fællesskab.

2018 bliver også et år, hvor vi for alvor kommer til at beskæftige os med de mange forandringer, der sker på arbejdsmarkedet: Digitalisering, robotisering, platformsøkonomi, nye ansættelsesformer.

Hvad betyder det for dig som tillidsvalgt og, hvordan kan du bedst muligt imødekomme de mange forandringer? Det sætter vi blandt andet fokus på i uge 38, hvor vi afholder temauge om Disruption/Arbejdsmarked 4.0. Esben Hjort på Konventums talerstol

Alt dette og meget mere kan du i løbet af året følge med i her på vores nye blog, hvor jeg og konsulenterne i Konventum Uddannelse vil skrive om de mange trends, tendenser og nyheder fra den faglige verden.

Rigtig godt nytår! Jeg glæder mig til at se dig på Konventum i løbet af 2018.

Esben Noël Hjort

Uddannelses- og udviklingschef, Konventum 

— 20 Items per Page
Showing 9 results.

Kurser & uddannelse - også arbejdsmiljøuddannelsen

Bliv en stærkere repræsentant
for dine kollegaer eller medarbejdere.

Konferencer og møder

Konventum danner den ideelle ramme om din konference. Vi hjælper også gerne med planlægningen og facilitering.